Mezofilní bylinné lemy / Trifolion medii

Trifolion medii