Vegetace subatlantských podhorských nelesních pramenišť / Epilobio nutantis-Montion fontanae

Epilobio nutantis-Montion fontanae