Vegetace vodních rostlin v mělkých, krátkodobě vysychajících vodách / Ranunculion aquatilis