česnek planý / Allium oleraceum

Hlavní znaky

- byliny s cibulí s vnějšími šupinami blanitými
- dceřiné cibulky se tvoří velmi vzácně skryté buď pod listovými pochvami, nebo vně cibule na dlouhých stopkách, dosahujících mezi listovými pochvami až nad cibuli
- listy s čepelí smáčklou, na líci žlábkovitou, s výrazně vystupujícími, drsnými žebry s chrupavčitými zoubky, v dolní části dutou (!)
- po ochutnání bez palčivé chuti, slabě chutná a voní po česneku
- toulec dvoucípý a delší než lichookolík, s cípy nestejně dlouhými
- lichookolík s 0–50 květy, vždy s vřetenovitými pacibulkami
- okvětí zvonkovité, okvětní lístky bělavé s různým nádechem (zeleným, růžovým, červeným až hnědým), vždy se zřetelně tmavší střední žilkou
- tyčinky kratší než okvětí

Počet chromozómů: 24, 32, 40, 48, 56, 64

Variabilita

Variabilní v barvě okvětí, míře zploštění listů, výšce rostlin a počtu květů, pacibulek a dceřiných cibulí. Je pravděpodobné, že variabilita některých znaků souvisí s cytotypovou variabilitou a je nyní předmětem studia.

Ekologie

Druh vykazuje velmi širokou ekologickou amplitudu. Nejčastěji se vyskytuje na křovinatých a skalnatých stráních, v suchých trávnících, na skalách (spíše v méně teplých územích), na polích a vinicích (především v minulosti, nyní méně často), mezích, mezofilních loukách, v příkopech u cest (velmi často), též v listnatých lesích (akátiny, dubohabřiny, teplomilné doubravy a tvrdé luhy). Roste na různých typech substrátů, půdy jsou minerálně středně silné, se slabě kyselou až slabě alkalickou reakcí. Stanoviště jsou střídavě vlhká až suchá.

Rozšíření

Běžný druh, téměř po celém území ČR. Vyhýbá se polohám nad 1000 m n. m. a je méně častý v oceanicky laděných regionech ČR.

Zajímavosti

Druh reprezentuje polyploidní komplex se šesti ploidními úrovněmi (2n = 3x-8x). Na území ČR byly zjištěny 3 cytotypy (2n = 4x, 5x, 6x). Druh je zřejmě hybridogenního původu. Uměle byly získány morfologicky identické rostliny křížením mezi blízce příbuznými druhy z okruhu A. paniculatum. Nelze vyloučit, že různé populace či cytotypy A. oleraceum vznikly polyfyleticky či polytopicky.
Na zastíněných stanovištích často zůstává ve vegetativním stavu a vytváří spíše rozvolněné porosty (nikoliv výrazné trsy jako např. A. vineale).

Podobné druhy

Literatura

Duchoslav M. (2001): Allium oleraceum and Allium vineale in the Czech Republic: distribution and habitat differentiation.- Preslia 73: 173-184.
Duchoslav M. (2001): Small-scale spatial pattern of two common European geophytes Allium oleraceum and Allium vineale in contrasting habitats.- Biologia 56:57-62.
Duchoslav M. (2009): Effects of contrasting habitats on the phenology, seasonal growth, and dry-mass allocation pattern of two bulbous geophytes (Alliaceae) with partly different geographic ranges. Polish Journal of Ecology 57: 15–32.
Duchoslav M., Šafářová L., Krahulec F. (2010): Complex distibution patterns, ecology and coexistence of ploidy levels of Allium oleraceum (Alliaceae) in the Czech Republic. Annals of Botany 105: 719-735.
Krahulec F., Duchoslav M. (2010): 180. Alliaceae J. AGARDH – česnekovité. - In: Štěpánková J. (ed), Květena České republiky [Flora of the Czech Republic], vol. 8, p. 647-677.
Šafářová L., Duchoslav M. (2010): Cytotype distribution in mixed populations of polyploid Allium oleraceum measured at a microgeographic scale. Preslia 82: 107-126.
Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M., Krahulec F. (2011): Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia 83: 513-527.Zpracoval: Martin Duchoslav

Květ/Květenství

© Alena Jírová

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

List

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

List

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Plod

© Blanka Brandová

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Ostatní

© Alena Jírová

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Zásobní orgán/orgán klonálního růstu

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>

Zásobní orgán/orgán klonálního růstu

© Martin Duchoslav

česnek planý <i>(Allium oleraceum)</i>