kakost bahenní / Geranium palustre

Hlavní znaky

- listové úkrojky tupé
- květenství chudé, bez žláznatých chlupů
- korunní lístky zaokrouhlené až špičaté, fialově červené
- plodní stopky dlouhé, 2-4krát delší než kalich, pod dozrálým plodenstvím ohnuté
 

Počet chromozómů: 28

Ekologie

Roste na březích vodotečí, na vlhkých loukách, v křovinách, příkopech a ve světlých lužních lesích. Preferuje půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy na živiny bohaté, humózní.

Rozšíření

Převážně evropských druh s izolovanou arelou výskytu na Kavkaze.

V ČR se vyskytuje na většině území, ale s různou frekvencí. Vzácně nebo zcela chybí na Českomoravské vysočině, na velké části Třeboňska, velmi vzácný je i v pahorkatinách termofytika.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Geranium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 192-221.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

kakost bahenní <i>(Geranium palustre)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

kakost bahenní <i>(Geranium palustre)</i>

List

© Bohumil Trávníček

kakost bahenní <i>(Geranium palustre)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

kakost bahenní <i>(Geranium palustre)</i>