kakost luční / Geranium pratense

Hlavní znaky

- listové úkrojky špičaté
- palisty řídce chlupaté až lysé
- květenství husté
- květní stopky po odkvětu skloněné
- koruna modrá

Počet chromozómů: 28

Ekologie

Roste na vlhkých až mezofilních loukách, na březích potoků, v příkopech, v poloruderálních lučních porostech. Preferuje půdy na živiny bohaté.

Rozšíření

Temperátní pás Euroasie.

V ČR se běžně vyskytuje na většině Moravy, Slezska a v severní polovině Čech. Naopak s nižší frekvencí roste v jižní polovině Čech, velmi vzácně roste v nejzápadnějších Čechách.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Geranium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 192-221.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>

Květ/Květenství

© Michal Krátký

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>

List

© Alena Jírová

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>

List

© Jan Ševčík

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>

Plod

© Michal Hroneš

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>

Habitus

© Michal Krátký

kakost luční <i>(Geranium pratense)</i>