kakost lesní / Geranium sylvaticum

Hlavní znaky

- listové úkrojky špičaté
- palisty hustě jemně přitiskle chlupaté
- květenství husté
- květní stopky po odkvětu vzpřímené
- koruna obvykle tmavě červenofialová

Počet chromozómů: 28

Ekologie

Roste na horských a podhorských vlhkých loukách, v křovinách, v lesních lemech, ve vysokobylinných nivách vodotečí. Preferuje vlhké, humózní a na živiny bohaté půdy.

Rozšíření

Eurosibiřský druh. Zavlečen do Severní Ameriky.

Těžiště rozšíření v České republice leží v severní polovině území. V jižní polovině vytváří několik izolovaných výskytů, ovšem zcela chybí v Českém lese, v Brdech, v Novohradských horách a na Vysočině.

Zajímavosti

V některých zemích se z květů získávalo barvivo k barvení velikonočních kraslic.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Geranium L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 192-221.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

kakost lesní <i>(Geranium sylvaticum)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

kakost lesní <i>(Geranium sylvaticum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

kakost lesní <i>(Geranium sylvaticum)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

kakost lesní <i>(Geranium sylvaticum)</i>

List

© Alena Jírová

kakost lesní <i>(Geranium sylvaticum)</i>

Habitus

© Martin Dančák

kakost lesní <i>(Geranium sylvaticum)</i>