pomněnka rolní / Myosotis arvensis

Hlavní znaky

- jednoleté nebo ozimé byliny s tenkými kořeny
- lodyhy přímé, nevýrazné4-5hranné, obvykle od 1/2 větvené
- lodyhy i listy oboustranně hustě odstále chlupaté
- dolní listy obkopinaté se zaokrouhleným vrcholem
- horní postupně zmenšující se, široce kopinaté se zašpičatělým vrcholem
- květenství tvoří bohaté vijany s drobnými květy
- květní stopky za plodu šikmo vzhůru odstálé, delší než kalich,  nejspodnější až 2x delší než kalich
- kališní trubka hustě odstále chlupatá s dlouhými háčkovitými i krátkými rovnými chlupy
- kališní cípy trojúhelníkovité, špičaté, zhruba zdéli 1/2 kalicha s delšími odstálými a kratšími přitisklými chlupy
- koruna kolovitá až nálevkovitá, světle modrá, modrá, zřídka růžová
- korunní trubka nevyčnívá z kalicha
- tvrdky za zralosti černé, na okraji s úzkým lemem po celém obvodu

Počet chromozómů: 56

Ekologie

Plevel polí (nejčastěji obilnin) a zahrad, dále se vyskytuje na úhorech, vinicích, podél komunikací, řidčeji na zruderalizovaných místech v intravilánu obcí. Roste na hlinitých až hlinitopísčitých půdách, které jsou bohaté na živiny.

Rozšíření

Evropa, vyjma nejsevernějších oblastí, dále severní Afrika a Asie, druhotně i Severní Amerika. V ČR hojně až roztroušeně na celém území.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. (2000): Myosotis L. – In: Slavík B. [ed.]: Květena ČR 6 – Academia, Praha, 216–234.Zpracoval: Lucie Kobrlová

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

pomněnka rolní <i>(Myosotis arvensis)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

pomněnka rolní <i>(Myosotis arvensis)</i>

List

© Martin Duchoslav

pomněnka rolní <i>(Myosotis arvensis)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

pomněnka rolní <i>(Myosotis arvensis)</i>