vítod větší / Polygala major

Synonyma

Polygala neglecta Kerner

Hlavní znaky

- lodyhy četné, tuhé, přímé až vystoupavé, hustě olistěné
- dolní listy netvoří přízemní růžici
- hrozen mnohokvětý
- koruna květů růžová, křídla alespoň 10 mm dlouhá
- semeník až na 3 mm dlouhém gynoforu (květním lůžku)

Počet chromozómů: 34

Ekologie

Roste na výslunných travnatých svazích a v lesních lemech na živiny bohatších půdách. Součást vegetace sv. Festucion valesiaceae a Geranion sanguinei.

Rozšíření

Evropský druh s východomediteránní tendencí.

V ČR se vyskytuje pouze v teplejších oblastech jižní Moravy (panonské termofytikum) s přesahem do teplejších oblastí moravského mezofytika.

Literatura

Kirschner J. (1997): Rod Polygala Hall. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 242-252.Zpracoval: Petra VAŠINOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vítod větší <i>(Polygala major)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vítod větší <i>(Polygala major)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

vítod větší <i>(Polygala major)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vítod větší <i>(Polygala major)</i>